جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس اتاق بازگانی خراسان شمالی:

اختلاس در اتاق بازرگانی را تکذیب می کنم

سعید پورآبادی با اشاره به مطرح شدن بحث اختلاس در اتاق بازرگانی استان در یکی از رسانه های خراسان شمالی گفت: اختلاس در اتاق بازرگانی بجنورد را تکذیب می کنم.
قبلی بعدی