جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی تشریح کرد؛

تاثیرات اجرای «طرح دارویاری» بر صنعت داروسازی/ تعطیلی صنایع دارویی در صورت تداوم تخصیص ارز دولتی به دارو

نیم نگاهی به مزیت های «طرح دارویاری» می تواند در حوزه دارو انقلابی بپا کند؛ اما مشروط بر آنکه اجرای این طرح هم ضمانت اجرایی بر اساس همین چهار چوب را داشته باشد؛ از سوی دیگر رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران معتقد است در صورت ادامه سیاست تخصیص ارز دولتی به دارو، نتیجه آن تعطیلی صنایع دارویی کشور می تواند باشد.
قبلی بعدی