جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

پای «رضا امیرخانی» به ارمنستان باز شد

آژانس ادبی دایره مینا به نمایندگی از رضا امیرخانی، حق ترجمه و انتشار رمان «منِ او» را به یک ناشر ارمنستانی واگذار کرد.
قبلی بعدی