جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
امام‌جمعه ازنا:

حماسه ۹ دی آتش فتنه دشمنان را خاموش کرد

سپهوند با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی آتش فتنه دشمنان را خاموش کرد، گفت: این روز در حقیقت تبلور بصیرت، بیداری، اعتقادات، باورهای ملت و تجدید میثاق امت با ولایت است.
قبلی بعدی