جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
از سوی معاون سیاسی، امنیتی استانداری گلستان انجام شد؛

رد صدور مجوز برای ساخت کلیپ تبلیغاتی کاندیداها

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان، صدور مجوز به گروه یا افراد را برای گرفتن فیلمهای تبلیغاتی کاندیداها، تکذیب کرد.
قبلی بعدی