جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یک کارشناس مسائل سیاسی خطاب به جهانگیری؛

شما در دولت یازدهم و دوازدهم کجا شفاف بودید؟

یک کارشناس مسائل سیاسی درباره اظهارات امروز اسحاق جهانگیری خاطرنشان کرد: شما در دولت یازدهم و دوازدهم کجا شفاف بودید؟ کدام قرار داد دولتی نه برای مردم بلکه برای نمایندگان مجلس شفاف بیان شد؟
قبلی بعدی