جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یک سیاست مدار اصلاح طلب:

قطعا اژه ای نسبت به کار خود اطلاع کامل دارد/ اصلاحات رئیسی باید ادامه داشته باشد

احمد حکیمی پورب گفت: آقای رئیسی در زمان ریاست بر قوه قضاییه یکسری از اصلاحات را شروع کردند که در حکم آقای اژه‌ای هم آمده است که این اصلاحات را ادامه بدهند و این موضوع قابل تاملی است که ظاهرا بنا بر این قرار دارد که همین رویه ادامه داشته باشد.
قبلی بعدی