جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یک کارشناس ارشد روانشناسی عمومی عنوان کرد؛

اضطراب، افسردگی و استرس دشمن سلامتی/ آرامش و در خانه ماندن بهترین راه برای دوری از بیماری کرونا است

مهسا کریمی گفت: آرامش داشتن و درخانه ماندن بهترین راه برای دوری از بیماری کروناست و نباید شهروندان با اضطراب، افسردگی و استرس سلامتی خود را به خطر بندازند.
قبلی بعدی