جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

عکس/برداشت برنج در الموت قزوین

منطقه الموت غربی و شرقی در استان قزوین دارای ۳۷۵۰ هکتار شالیزار است. متوسط عملکرد هر هکتار از این شالیزارها ۳۹۰۰ کیلوگرم شلتوک است. از هر هکتار بطور میانگین ۳.۵ تن برنج سفید برداشت می‌شود.
قبلی بعدی