جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
امام جمعه ایلام:

شهادت سردار سلیمانی مقاومت اسلامی را پویاتر خواهد کرد

امام جمعه ایلام گفت: شهادت سردار سلیمانی مقاومت اسلامی را در گستره جهان پویاتر خواهد کرد.
قبلی بعدی