جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
تامین ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی به وسیله مالیات بر ارزش افزوده

درآمد مالیات بر ارزش افزوده به کجا واریز می‌شود؟

در حالی که برخی فکر می‌کنند که کل درآمدهای حاصل شده از مالیات بر ارزش افزوده باید به حساب خزانه دولت واریز شود، کمتر از ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده وصولی توسط اصناف به حساب سازمان امور مالیاتی و باقی آن (۸۰ درصد) به حساب خزانه دولت واریز می شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:

50 درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور معاف از مالیات هستند

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به معافیت های مالیاتی موجود در کشور گفت: 50 درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور معاف از مالیات هستند.
قبلی بعدی