جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
دانا گزارش می دهد؛

بزک «جو بایدن» توسط اصلاحات برای 1400/ فریب تازه اصلاح طلبان برای انحراف افکارعمومی

اصلاح طلبان که امروز مانند همیشه با دست های خالی انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو دارند سعی می کنند با بازی های تبلیغاتی و سیاسی و گره زدن هر چه بیشتر معیشت مردم به مذاکرات فریب تازه خود را آغاز کنند.
قبلی بعدی