جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

انفجار مین جوان کرمانشاهی را مجروح کرد

مدیر کل امور عشایر استان کرمانشاه گفت: برای دومین بار طی هفته گذشته انفجار مین منجر به مجروح شدن عشایر مستقر در این شهرستان شد.

مجروح شدن یک جوان در پی انفجار مین در شوش

انفجار مین باقی مانده از دوران جنگ تحمیلی در شوش برای دومین بار در ماه جاری منجر به مجروح شدن یک جوان ۲۱ ساله شد.
قبلی بعدی