جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مسئول واحد پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

اهدای عضو کودک ازنایی جان ۲ بیمار را نجات داد

امانی گفت: اهدای عضو کودک ۶ ساله ازنایی جان ۲ بیمار را نجات داد.
قبلی بعدی