جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
عضو پژوهشکده شهید صدر دانشگاه امام حسین(ع):

دولت دغدغه اینترنت ملی ندارد/ ضرورت تربیت مدیران رسانه‌ای برای مقابله با جنگ نرم دشمن

محمدحسین شاه‌آبادی با اشاره به اینکه سواد رسانه‌ای برای فعالیت در جنگ نرم شرط لازم است اما کافی نیست گفت: باید مدیریت رسانه‌ای به معنای واقعی شکل داده شود تا به قدرت اول در حوزه رسانه‌ای تبدیل شویم که مقدمه آن سواد رسانه‌ای است.
قبلی بعدی