جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

بهترین برند های تولید کننده دریل

ر این مقاله سعی کردیم به بررسی و شناخت بهترین برندهای دریل بپردازیم. قبل از بررسی برندهای مختلف دریل‌ها بهتر است کمی با نحوه کار کرد و اجزای این وسیله آشنا شویم.
گفت و گو با سردبیر و مدیر مسئول مجله اقتصادی برندآفرین:

ماندگاری نوشتار در ذهن مخاطب تاثیرگذاری بیشتری دارد

نخستین روزنامه چاپی ایران، در دوره سلطنت محمد شاه قاجار و توسط شخصی به اسم میرزا صالح شیرازی در تهران تاسیس و انتشار یافت و بسیاری از تشکل ها و نهادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ... برای انتشار خبر، مطلب و بیانیه و دیگر عناوین نیاز به یک کانال ارتباطی با مخاطبان خود دارند و یکی از مهمترین کانال های ارتباطی با مخاطبین، از گذشته تا الان نشریه بوده است
قبلی بعدی