جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
نگاه شاهراه اقتصادی کشور به سرمایه گذاران؛

بزرگترین بندر اقیانوسی فاقد بازار ماهی فروشی استاندارد!

نبود مکانی مناسب با استاندارد های بروز باعث شده تا استقبال شهروندان و گردشگران از تنها بازار فروش ماهی شهرستان چابهار کاهش پیدا کند.
قبلی بعدی