جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیرکل بهزیستی کرمانشاه مطرح کرد

وجود بیش از ۳۲ هزار معلول در کرمانشاه

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: ۳۸ هزار و ۹۹۳ معلول در این استان وجود دارد.
قبلی بعدی