جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یادداشت؛

لزوم بومی‌سازی سیاست‌ها در خصوص کرونا

یکی از مشکلات اساسی در نظام سیاست گذاری کشور، عدم تناسب سیاستها با فرهنگ و سبک جامعه ایرانی است.
قبلی بعدی