جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
پشت پرده انتشار یک کلیپ؛

تخریب حسینیه شیعیان جمهوری آذربایجان واقعیت دارد؟

کلیپی مبنی بر تخریب حسینیه شیعیان آذربایجان توسط دولت الهام علی‌اف در برخی رسانه‌ها پخش شد اما انتشار این کلیپ برای اولین بار توسط رسانه سلطنتی انگلیس تردیدهایی را به وجود می آورد.
قبلی بعدی