جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
عضو فراکسیون زنان مجلس:

دولت چتر بیمه‌ای و اقتصادی بر سر زنان بگستراند

فاطمه مقصودی گفت: دولت باید چتر بیمه‌ای و اقتصادی را بر سر زنان گسترانده و با تامین امنیت روانی، آنان را مهیای تربیت نسل آینده‌ساز کشور کند.
قبلی بعدی