جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یادداشت محمد عبدالهی؛

پیشنهاد یک توییت به تاج زاده

به جناب تاج زاده پیشنهاد می شود قبل از توییت در مورد شورای نگهبان، دفاعیه خود را از تخلفات آشکار و تضییع حقوق مردم توییت بفرمایند.
قبلی بعدی