جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
به دلیل حجم زیاد فیلم‌های ارسالی؛

نشست مطبوعاتی جشنواره کن ۲۰۲۱ به تعویق افتاد

جشنواره فیلم کن ۲۰۲۱ نشست مطبوعاتی خود و در نتیجه انتشار فهرست فیلم‌های حاضر در این دوره را یک هفته عقب انداخت.
قبلی بعدی