جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سخن نگاشت؛

مردم به توطئه تحریم انتخابات پاسخ قاطعی دادند

رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ رئیس جمهور سیزدهم تأکید کردند: از مدتی پیش، در محافل سیاستگذاری دشمنان کشور و دشمنان جمهوری اسلامی، یک توطئه‌ی تحریم انتخابات طرّاحی شده بود که در داخل هم بعضی از روی غفلت، بعضی هم شاید از روی غرض این سیاست را دنبال میکردند؛ مردم پاسخ قاطعی دادند و شرکت کردند.
قبلی بعدی