جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
تظاهرات در عراق یک شبه وجود نیامده است

هشدار نماینده سازمان ملل متحد نسبت به‌ آینده عراق

«جنین هنیس پلاسخارت»، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق نسبت به آنچه که سرنوشت مجهول این کشور خواند، هشدار داده است.
قبلی بعدی