جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

فتونیوز/تشکیل دوباره صف‌های خرید و گرانی مرغ؛ تشدید فشار اقتصادی به مردم

گرانی دوباره مرغ و ایجاد صف‌های خرید با توجه به افزایش قیمت دیگر کالاهای اساسی در حالی شکل گرفته که مجلس و کارشناسان، دولت را عامل آن می‌دانند که تنظیم بازار را در روزهای پایانی عمر خود رها کرده است؛ سیاستی که در چند سال گذشته باره تکرار شده و باعث شده کشور صادرکننده مرغ بود و به یک واردکننده تبدیل شود.
در راستای کنترل بازار گوشت صورت گرفت؛

استمرار روند توزیع گوشت مرغ کشتار روز در سیستان وبلوچستان

محمد مهدی اکبری، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان از استمرار روند توزیع گوشت مرغ کشتار روز در استان خبرداد.
قبلی بعدی