جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یک کارشناس مسائل بین‌الملل:

دولت بایدن بر روی تاکتیک بازگشت بدون خاصیت به برجام تکیه کرده است

حنیف غفاری گفت: در مجموع دولت بایدن بر روی تاکتیک بازگشت بدون خاصیت به برجام تکیه کرده یعنی بازگشتی که در عمل منافع اقتصادی برای مردم ایران در بر ندارد
قبلی بعدی