جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یک کارشناس مسائل بین الملل:

اصرار مقامات اروپایی برای برگزاری مذاکرات متعدد، حل کننده ماجرای توافق هسته ای نیست

حنیف غفاری گفت: تغییر مکان یا اصرار مقامات اروپایی برای برگزاری مذاکرات متعدد، حل کننده ماجرای توافق هسته ای نیست بلکه غرب به اتخاذ یک تصمیم واقعی نیاز دارد.
قبلی بعدی