جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ؛

راه‌اندازی خط دوم تولید واکسن برکت تا ۱۸ مردادماه

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درباره راه‌اندازی خط دوم تولید کوو ایران برکت گفت: خط دوم تولید واکسن برکت به لحاظ سخت‌افزار و نرم‌افزاری آماده شده و تست‌های آزمایشی نیز رو به اتمام است و تا ۱۷ یا ۱۸ مردادماه راه‌اندازی می‌شود.
قبلی بعدی