جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
فعال فرهنگی سیاسی جاجرم:

بسیج و سپاه در رزمایش مواسات مرهم زخم‌های مردم بودند

علیرضا مقصودی گفت: بسیج و سپاه با کمک نهاد های خیریه با برگزاری رزمایش مواسات در شرایط حساس کرونا و تاثیرات منفی آن بر معیشت مردم، مرهمی بر زخم خانواده های بی بضاعت بودند.
قبلی بعدی