جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یادداشت؛

"سرخپوست" فیلمنامه‌ای که حرف برای گفتن دارد

«سرخ‌ پوست» با یک ایماژ تصویری آغاز می شود و حادثه محرکی که در غیاب زندانی رخ می دهد، فرصتی برای سفر قهرمان در فیلمنامه فراهم می سازد.
قبلی بعدی