جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت مطرح کرد؛

واکسیناسیون کادر آموزشی و معلمان در مرداد ۱۴۰۰

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: واکسن کادر آموزشی و معلمان در مرداد ۱۴۰۰ انجام می‌شود.
قبلی بعدی