جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
خوزستان، زخمی جنگ طلبی و تروریست آمریکایی

از حادثه سینما رکس آبادان تا جنگ تحمیلی و حادثه ۳۱ شهریور

هر چند هیچگاه امت انقلابی ما در برابر این ظلم های بی حد قد خم نخواهند کرد، اما دشمنی با استکبار و لاله های سرخ به یادگار مانده بر دامن سبز جلگه خوزستان هیچ گاه از خاطر مردم استکبار ستیزش نخواهد رفت.
قبلی بعدی