جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
نماینده ولی فقیه در لرستان:

دشمن در جنگ فرهنگی به دنبال تغییر سبک زندگی و تسلط بر ذهنیت جوانان است

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: جنگ های نظامی و مسائل اقتصادی به گونه ای قابل حل وفصل است ولی در جنگ فرهنگی دشمنان سعی دارند فرهنگ غربی، سبک زندگی و تسلط بر ذهنیت جوانان داشته باشد.
قبلی بعدی