جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

سکوت رسانه‌های آمریکایی در قبال یک حادثه تروریستی

بازتاب حادثه تیراندازی یک افسر سعودی در آمریکا، با وجود اهمیت زیاد آن، هم رسانه‌های آمریکا و عربستان محدود و کنترل شده بود و رسانه‌های قطری از جمله الجزیره نیز در این رابطه چندان فعال نبودند.
قبلی بعدی