جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
گره حقوق معوقه با وعده مسئولین کورتر شد؛

گلایه پرسنل شرکتی فوریت‌های پزشکی دانشگاه ایرانشهر از روند پرداخت حقوق/ 3ماه دستمزد نگرفته‌ایم!

پرسنل شرکتی فوریت‌های پزشکی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از روند پرداخت معوقات مزدی خود گلایه و انتقاد دارند.
قبلی بعدی