جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

کارتون/فاتحه خوانی برای کارگران با حقوق های 1400

طبق اعلام شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران در سال 1400 با افزایش ۳۹ درصدی نسبت به سال قبل به پایه حقوق ۲۶،۵۵۴،۹۲۵ ریال رسیده است.
قبلی بعدی