جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
وزیر کشور:

جوانگرایی در دولت سیزدهم ادامه‌دار خواهد بود/ رویکرد و سیاست دولت سیزدهم در انتخاب مدیران استانی توانمندی و قدرت حل مشکلات است

وحیدی گفت: درصورتی که توانمندی و کارآمدی افراد محرز شود اولویت ما مدیران جوان است و جوانگرایی اعمال می‌شود.
قبلی بعدی