جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یادداشت؛

سه خورشیدی که هیچگاه افول نخواهند کرد

در دهه پایانی ماه صفر، سه خورشید تابناک چشم از جهان فانی فرو بستندند و بشریت از نعمات وجود این منابع حیات‌بخش محروم شد. انسانیت، خود را در غم از دست دادن این ذوات مقدس، مغبون و مغموم می‌داند و به آنانی لعن می‌فرستد که پنجه به رخ این خورشیدهای حیات‌بخش کشیدند.
قبلی بعدی