جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
معاون وزیر بهداشت:

بیمارستان‌ها خدمات در تراز جامعه اسلامی ارائه دهند/لزوم ایجاد تحول در سازمان نظام پزشکی

عباس شیراوژن گفت: باید در تحول جامعه پزشکی ودانشگاهی در راستای خدمت با کیفیت در کشور در جهت نشاط وامید وارتقای تحول بنیادین زندگی مردم گام برداشته شود.
قبلی بعدی