جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

انجلاسکی بازی بومی و محلی سراوان/سرگرمی شیرین خانواده های بلوچ در خانه نشینی کرونایی

مصطفی دهواری گفت: انجلاسکی یکی از بازی بومی و محلی سراوان محسوب می شود که با هدف پرورش پسرانی چابک و توانمند برای بالا رفتن از تنه درختان خرما به مرحله اجرا در می آید.
قبلی بعدی