جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در گفت‌وگو با راوی دفاع مقدس مطرح شد؛

چرا جنگ پس از فتح خرمشهر ادامه یافت؟

پیراسته به این شبهه که آیا استمرار جنگ پس از فتح خرمشهر به مصلحت نظام بوده یا خیر و اینکه چرا دفاع مقدس زودتر به پایان نرسید، پاسخ داد.
قبلی بعدی