جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در گیلان؛

اجرای سند آمایش، گیلان را به قطب تجاری کشور تبدیل می‌کند/ نیازسنجی اصل مهم در توسعه صادرات به کشورهای حاشیه خزر

پنج هزار فرصت سرمایه گذاری در گیلان شناسایی شده؛ بیش از ۲ سال از بیان این موضوع از سوی "یونس رنجکش" مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری، می گذرد؛ فرصت هایی که اگر تاکنون به شکوفایی رسیده بود بی شک گیلان را به قطب اقتصادی و تجاری کشور تبدیل می کرد. اما عدم هماهنگی بین سطوح مدیریتی و بروکراسی طولانی اداری باعث شده که ظرفیت‌های این استان بالفعل نشود.
قبلی بعدی