جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
کارشناس ارشد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران:

مردم به شایعات توجه نکنند / تنها راه مقابله با کرونا واکسیناسیون سراسری است

کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این که تنها راه مقابله با کرونا واکسیناسیون سراسری است، گفت: مردم به شایعاتی که در خصوص واکسن وجود دارد، توجه نکنند.
قبلی بعدی