جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
گزارش تصویری/

تصاویر/زنان دستفروش ساری

تلاش زنان به عنوان فعال در تامین اقتصاد خانواده در تمام دنیا مرسوم است و در دوره سخت کنونی این امر اهمیت دوچندان می‌یابد.
قبلی بعدی