جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

صندلی‌داغ تلویزیون ساخته می‌شود

بعد از مدت‌ها تلویزیون به سراغ صندلی داغ یا همان گفت‌وگوی سخت می‌رود؛ این‌بار کسانی روی این صندلی می‌نشینند که به موضوعات جدی و بعضاً جنجالی مرتبط با دهه‌هشتادی‌ها ربط دارند.
قبلی بعدی