جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سخنگوی شورای شهر شهرکرد:

پیش‌بینی بیش از یک‌هزار میلیارد تومان بودجه برای اتمام پروژه‌ برج‌های دوقلو

محمدرضا بیاتی سخنگوی شورای شهر شهرکرد گفت: برای اتمام پروژه‌ برج‌های دوقلو اعتباری بیش از یک هزار میلیارد تومان نیاز است که البته کارشناسی دقیق انجام و اعلام شده، فروش برج یا مشارکت در ساخت، دو گزینه یا سناریوی پیشنهاد شده برج‌ها توسط شهرداری شهرکرد است.
گزارش تصویری/

تصاویر/دو قلوهای استثنایی

در باره دو قلو ها که صحبت میکنیم همیشه تصویر ما دو بچه کاملا مشابه یا حداقل با کمی تفاوت از نظر همسان بودن یا ناهمسان بودن است.اما این بار دو قلوهایی متفاوت پیش روی‌ ما هستند.
قبلی بعدی