جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
احتمال شکل‌گیری دولت سوم ‌روحانی در خراسان رضوی بررسی شد؛

«ژنرال وعده‌ها» در خراسان رضوی به دنبال تثبیت قدرت/ تکرار استانداران روحانی امید مردم را می‌گیرد

در حالی که از معتمدیان پیش از انتخاب دولت سیزدهم هیچ تحرک خاصی مشاهده نمی‌شد اما پس از روی کار آمدن دولت دکتر رئیسی، به تکاپو افتاده است تا شاید بتواند جایگاه فعلی خود را در دولت آینده تثبیت کند.
قبلی بعدی