جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
گزارش تصویری/

تصاویر/اهدای اعضای نوجوان ۱۵ ساله رامهرمزی

ویدا دختر پانزده ساله اهل رامهرمز استان خوزستان که دچار مرگ مغزی شده بود با اهدا کردن کلیه ها وکبد خود جان سه نفر را نجات داد.
قبلی بعدی