جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا:

محدودیت های جدید برای دو شهر شادگان و رامهرمز

سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا گفت: یکشنبه ۱۹ بهمن ماه مصوبات و محدودیت های جدید که به مدت دو هفته در شهرستان های رامهرمز و شادگان اعمال می شوند را تشریح کرد.
قبلی بعدی