جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رای اعتماد مجدد مجلس برای هیئت وزیران؛

دولت در چه صورت برای ادامه کار نیاز به رای اعتماد مجدد مجلس دارد؟

خبر رسید یک وزیر دیگر از دولت تدبیر و امید خداحافظی کرد و حالا این سوال مطرح است که آیا این دولت باید برای ادامه کار ، مجدد از مجلس رای اعتماد بگیرد یا نه؟
قبلی بعدی