جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
درگفتگو با پژوهشگر نوآوری و فناوری الکترونیک عنوان شد؛

هوش مصنوعی کشاورزی هرمزگان را متحول می کند

امیر محمد رضایی زارعی گفت: پیشرفت های جدید در صنعت هوش مصنوعی بهبود های بسیار زیادی در محصول برداری و پیشبرد تحقیقات پیرامون پرورش گیاهان به بار آورده است و استفاده از آن در کشاورزی با منافع و کاربرد های بسیار زیادی همراه است.
قبلی بعدی